Daha iyi kullanıcı deneyimi için lütfen telefonunuzu dik konuma getirin

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Web sitemiz, çerezler, pikseller, gifler ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu metin ile size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat  kapsamında detaylı bilgi vereceğiz. 

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan sitenin işletilmesi sırasında Site Ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl kontrol ettiğimiz açıklanmaktadır.

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebilir ve işbu aydınlatma metninin hükümlerini gerektiği zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncellenme tarihini iş bu Çerez Aydınlatma Metni’nin başında bulabilirsiniz.

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elektronik ortamda çerezler yoluyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında ve bu sebebe dayalı olarak işlenmektedir. Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi mevzuata uygun şekilde ve gerekmesi halinde tedarikçilerimize aktarmaktayız. Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz.

Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.  3. Parti çerez sunucularının yurt dışında olması nedeniyle bu çerezlerle toplanan verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Eğer bunu istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız. 

Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını ve kullanıcı tercihlerinizin bilinmesini sağlar. İşlevsel çerezler yerleştirerek web sitemizi ziyaret etmenizi kolaylaştırıyoruz.  Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz.  Aydınlatma metnimizin 5. maddesinde mevcut çizelgelerde hangi zorunlu çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz.

Siz kullanıcılarımız için web sitesi deneyimini optimize etmek için analitik çerezler kullanıyoruz. Bu analitik çerezler ile web sitemizin kullanımı hakkında bilgi ediniyoruz. Analitik çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz.

Şifrelerinizi kullanarak web sitesine giriş yapmanız durumunda, bu tür çerezler ile, web sitesini ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğunuzu belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önermekteyiz.

Sitede yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Tercihlerinizi farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Bu sitede sizlere reklam gösterebilmek amacıyla reklam çerezi kullanıyoruz.

Web sitemize Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalara bağlantı vermek için düğmeler kullanıyoruz. Bu düğmeler işbu sosyal ağlardan gelen kod parçalarını kullanarak çalışmaktadır. Bunun için çerezler yerleştirilmektedir. Bu sosyal medya düğmeleri de belirli bilgileri saklayabilir ve işleyebilir, böylece kişiselleştirilmiş bir reklam size gösterilebilir. Lütfen bu sosyal ağların gizlilik bildirimini (düzenli olarak değişebilen) okumanızı tavsiye ederiz.

Google Analytics
Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

Google Ads.
Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr 

Oturum Çerezleri Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kullanıcı Kimliği
Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. 

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir:
Adobe Analytics:
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html Google Adwords:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies Safari:
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Veri Sorumlusu …………………………tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme;
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, …………. belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

Veri Sorumlusu Unvan:
Mersis no:
E-posta adresi :
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:
Fiziki Posta adresi :