Daha iyi kullanıcı deneyimi için lütfen telefonunuzu dik konuma getirin

EĞİTİM PROGRAMI
ORTAK GİRİŞİMCİLİK DERSLERİ

4 farklı modülden platforma dahil olacak tüm katılımcılarımız kendi alanlarındaki eğitimlere ek olarak, girişimciliğin temellerini öğrenecekleri bu ortak modüldeki eğitimlerini de tamamlayacaklardır

EĞİTİM ADI EĞİTMEN EĞİTİM İÇERİĞİ
İŞ PLANI HAZIRLAMA ve GELİŞTİRME AYÇA CAN KIRGIZ Bu eğitim kapsamında iş planı hazırlama aşamaları, yönetim ve çalışma şeması oluşturulması ve süreç içerisinde planın geliştirilmesi yer almaktadır. Pazar bilgisinin nasıl işlenmesi gerektiği, pazar büyüklüğü, hedef pazar ve bu pazarda başarılı olmak için geliştirilmesi gereken stratejiler ele alınmaktadır.
STRATEJİK MARKA YARATMA STRATEJİLERİ ve PAZAR ANALİZ SÜREÇLERİ AYÇA CAN KIRGIZ Bu eğitim kapsamında pazarda markalamanın önemi, marka yaratım süreçleri, konuma göre marka yönetim strateji ve taktikleri anlatıldıktan sonra pazara sunulan markanın rekabet koşullarına uygun var olabilmesi için pazar ve tüketici analiz aşamaları detaylı bir şekilde incelenecektir.
DEĞER ÖNERİSİ TASARLAMA ve İŞ MODELİ KANVASI HAZIRLAMA NİHAN YILDIRIM Bu modülde, değer haritalama için kullanılan Değer Önerisi Kanvası tanıtılacak, ayrıca kullanıcı/müşteri yolculuklarının ve kullanıcı hikayelerinin bu doğrultuda nasıl oluşturulacağı açıklanacaktır. Değer önerisini de içeren dokuz bileşenli iş modeli tasarımı ve iş modeli kanvası tanıtılacaktır. Bu kapsamda, hedef müşteri, müşteri ilişkileri ve kanalları, anahtar faaliyetler, kaynaklar ve ortaklar ile gelir modeli belirleme ile maliyet yapısı oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda, maliyet yapısını açıklarken temel harcama kalemleri ve maliyet türlerine değinilecektir. Ayrıca gelir modeli kapsamında gelir tahmini, bütçeleme, kar/zarar hesabı, ROI ve tohum yatırım da (seed funding) çalışılacaktır. (Hocamızdan teyit bekleniyor)
ETKİLİ KONUŞMA ve HİKAYE ANLATIMI ITIR ERHART Proje süreçlerinin etkili bir hikaye anlatıcılığıyla karşı tarafa aktarılması, etkileyici hikayeleştirme stratejileri, proje süreçlerinin hikayeleştirilmesi, proje sunumlarında etkili konuşma adımları
MODÜL 1 - KÜLTÜR & SANAT VE EĞLENCE

Modülün temel amacı dijital ortamda kültür-sanat içeriklerini geliştirmek isteyenlerin, adil mekan tasarımı, blok zincir, sahne sanatlarında dijital kültür ve dijital platformlarda sanat yönetimi gibi alanlarda yetkinliklerini artırmaktır.

EĞİTİM ADI EĞİTMEN EĞİTİM İÇERİĞİ
BLOCKCHAIN VE METAVERSE EKONOMİSİ ÇAĞLA GÜL ŞENKARDEŞ Çağdaş sanat, kapitalizasyon ve blok zinciri: Sanat değerinin özerkliği ve otomasyonu. Sanat ile blockchain kullanım örnekleri. Güzel sanat koleksiyonculuğunun evrimi.
KÜLTÜR SANATTA TİYATRO, KÜRESEL VİZYON VE GELECEK YEŞİM ÖZSOY& DR. FERDİ ÇETİN Edebiyat, sinema ve tiyatro ekseninde okuma, anlamlandırma ve kazandırılacak perspektif doğrultusunda hayata karşı yeni bir mercek edinmeyi amaçlayan bu atölye serisinde hedef dünya vizyonundan yola çıkarak kültür sanat alanında bir gelecek vizyonu yaratmak. Atölye programının 3 modülü tespit, perspektif ve vizyon geliştirme üzerine olacak ve Dr. Ferdi Çetin tarafından verilecek. Yeşim Özsoy ise tiyatro alanında bir kadın lider olarak varolmanın yollarını 19 senelik İstanbul tiyatrosu geçmişi ve geleceğe yönelik yeni teknolojiler ve tiyatro bağlamını açacağı 1 atölye gerçekleştirecek.
SAHNE SANATLARI'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ LEMAN YILMAZ Sahne Sanatları’nın bugününü ve geleceğini konuşurken aslında nasıl ortaya çıktığı, hangi alanların değiştiği, hangi alanların günümüzde de korunmaya devam ettiği, kullanılan kavramlar ve bilgiler ışığında hem Türkiye’den hem de dünyadan sahne sanatları alanında önem taşıyan yapımlardan, yönetmen ve koreografların çalışmalarından örnekleri de içeren 6 modüllük bir ders programı olarak tasarlanmıştır. Zaman zaman konuklarımızın da olacağı bu programda Sahne Sanatları alanı ile ilgili bilgi ve vizyon geliştirmek hedef alınmaktadır.
DİJİTAL OYUNLARIN ANLATI VE ETKİLEŞİM GÜCÜ SİMAY DİNÇ Video oyunlarının anlatı ve etkileşim gücünün farkında mıyız? Sürdürülebilir bir dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğine farkındalık yaratacak oyunlar geliştirebilir miyiz? Dijital oyunları sadece eğlence aracı değil ön yargıları yıkmak ve cam tavanları kırmak için kullanabilir miyiz? Bu eğitimle bu sorulara cevap ararken 180 milyar dolar değer yaratan oyun sektörünün multi disipliner yapısını, 3.2 milyar oyuncunun yer aldığı dijital dünyanın sunduğu fırsatları konuşacağız.
"BITCOIN'IN DOĞUŞU" BAŞAK BURCU YİĞİT Bitcoin’in tarihi, Blockchain'in yapısı, Blockchain'in kültür sanat ekosistemiyle ilişkisi ve NFT
MODÜL 2 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Modülün temel amacı sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirme konusunda çalışmak isteyenlerin, kurumsal sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, doğa-insan ilişkisi ve sürdürülebilir beslenme gibi alanlarda yetkinliklerini artırmaktır.

EĞİTİM ADI EĞİTMEN EĞİTİM İÇERİĞİ
ŞİRKETLERİN EKOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ PROF.DR. ITIR ERHART Kurumsal sürdürülebilirlik. Çevreye ve insan yaşamına duyarlı şirketler, iyi uygulama örnekleri. Çevresel ve sosyal çıkarlar ve ekonomik parametre ilişkisi. Kurumsal sürdürülebilirlik politikası oluşturma.
DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMLER BEGO DEMİR "Sürdürülebilirlik; Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik neleri kapsar? Döngüsel ekonomi Sürdürülebilir bir model geliştirme. (Katılımcılardan kendi modelleri istenecek) Sürdürülebilirliğin iklimle ilişkisi Sürdürülebilir girişim yolculuğu Girişim politikaları Bego Jeans’in sürdürülebilirlik yolculuğu"
YENİ HAYAT BİLGİSİ İLE YAŞAMA KATILMAK GÜNEŞİN AYDEMİR "Doğa nedir? Nasıl işler? Metropolde doğa var mıdır? İnsan kime denir? Tam İnsan olmak mümkün müdür? İnsan türünün kararları ve sonuçları şu anda nerelere uzanıyor? Kurumsal yaşamda kullandığımız terimlerin gerçek karşılıkları: Sürdürülebilirlik, Adalet, Katılım, Döngüsellik, Dirençlilik İki büyük döngü ve onarım yolu "
"BLOCKCHAIN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇAĞLA GÜL ŞENKARDEŞ NFT & Sürdürülebilirliğin 3 ana odak alanı üzerinden fırsatlar ve tehditler.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME DİLARA KOÇAK "Sürdürülebilir beslenme İklim dostu mutfak ve alışkanlıklar Geleceği beslemek"
MODÜL 3 - YENİ İŞ YAŞAMI VE DİJİTALLEŞME

Modülün temel amacı, katılımcıların geleceğin yetkinliklerinin sahne alacağı yeni iş yaşamında çalışan birer kadın olarak; dijital dönüşüme, yeni müşteri beklentilerine, blockchain teknolojisine ve yeni nesil proje yönetim süreçlerine dair yetkinliklerini artırmaktır.

EĞİTİM ADI EĞİTMEN EĞİTİM İÇERİĞİ
BLOCKCHAIN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI İSMAİL HAKKI POLAT Blockchain teknolojisi ve işletme ve Finans sektöründeki uygulamaları. Tarihsel yapı içinde Blockchain uygulamalarının kökenleri ve kripto paraların geleceği.
DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE DİJİTAL VERİ YÖNETİMİ ERKAN SAKA İşletmelerin dijital dönüşüm senaryoları. Büyük veri ve Yapay Zeka Uygulamaları. İnsan, süreç ve teknoloji unsurları. Nesnelerin interneti ve büyük veri. Sanal gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik.
ENDÜSTRİ 4.0'DA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME DR. SELİN GÜRDERE AKDUR - Endüstrinin Tarihsel Gelişimi: Endüstri 1.0-4.0.
- Dijital Çağda Değişen İş Yapma Biçimleri ve Sürdürülebilir İlkeler
- Tasarım Odaklı Düşünme: Temel Kavramlar
ÇEVİK (AGILE) İŞ VE PROJE YÖNETİMİ VE YENİ NESİL LİDERLİK DR. NİHAN YILDIRIM "Çevik (Agile) Proje Yönetimi – Kavramlar, çerçeveler Çevik Organizasyon ve Yeni nesil liderlik: Çevik uygulamalarda roller ve güçlendirici, hizmetkar liderler Çevik çerçevelerde Kendi kendinin lideri olma Yeni nesil iş ve kariyere uyumda Psikolojik Sermayenin Önemi: Dayanıklılık, İyimserlik, Umut ve Öz Yeterlik – Envanter çalışması"
GELECEKTEKİ MÜŞTERİLER: MARKALARI GELECEĞE HAZIRLAMAK AYÇA CAN KIRGIZ Teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde yeni bir müşteri profili oluşturmuş, işletmeler bu değişime ayak uydurabilmek, teknoloji odaklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek, iş süreçlerini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve optimize etmek için yatırım yapmaya başlamıştır. Artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, iBecon teknolojisi, Blesh teknolojisi, giyilebilir teknolojiler, robotik süreç otomasyonu, akıllı robotlar, akıllı aynalar, otonom araçlar ve daha birçok teknolojinin günümüz markalarının iş süreçlerine entegrasyonun anlatıldığı bir eğitim amaçlanmaktadır.
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SİSTEM DÖNÜŞÜMÜ HİLAL BAYKARA Toplumsal ve çevresel problemlerin belirtilerinden çok kök nedenleriyle ilgilenen, çoğunlukla görünmez olan, işbirliği fırsatlarına alan açan, servis ve ürünlerden ziyade ilişkilere odaklanan, uzun soluklu çaba ve adaptasyon gerektiren sistem dönüşümü yaklaşımı, sosyal girişimcilere ve bu sorunların çözümü için harekete geçen herkese yeni bir bakış açısı sunuyor.
MODÜL 4 - YENİ MEDYA

Modülün temel amacı, katılımcıların sosyal medya platformlarının ve dijital araçların etkin kullanımı ile yeni nesil pazarlama teknikleri yoluyla, ürün ve hizmetlerini doğru hedef kitleyle buluşturma konusundaki yetkinliklerini artırmaktır.

EĞİTİM ADI EĞİTMEN EĞİTİM İÇERİĞİ
MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİ SARPHAN UZUNOĞLU Yeni teknolojilerden faydalanarak haber medyasını özgürleştirmenin adımları. Yeni okur profillerine ulaşırken, medya alanında sürdürülebilir gelir ve iş modelleri oluşturmanın adımları
VERİMLİ BİR HAYAT İÇİN YENİ MEDYA ERKAN SAKA Gündelik hayatta ve sosyal medya alanında daha verimli olabilecek bazı önemli uygulamalar ekranda gösterilerek anlatılacak.
VERİ GÖRSELLEŞTİRME ERKAN SAKA Fikir ve ürünlerin dijital araçlar ve sosyal medya araçları için kısa filmlere dönüştürülebilmesi, kurgu teknikleri.
İSTEYEN HERKES SİNEMA YAPABİLİR! KISA FİLMİN CAZİBESİ PROF DR. MEHMET TIĞLI Fikir ve ürünlerin dijital araçlar ve sosyal medya araçları için kısa filmlere dönüştürülebilmesi, kurgu teknikleri.
YENİ DİJİTAL DÜNYADA METAVERSE'E YOLCULUK DOÇ. DR. CEYDA AYSUNA TÜRKYILMAZ • Yeni Dijital Dünya’nın Getirdikleri
• Yeni Dijital Dünyanın İş Hayatına Entegrasyonu
• Dijitalleşme ve Sosyal Medya Kullanımı
• Sosyal Medyada Farklılaşma
• Influencer (Etkileyici) Pazarlama Stratejileri
• Metaverse Nedir? Neden Gerekir? Bize Neler Getirecektir?

***Hayata Karışan Kadınlar Platformu, çevrimiçi eğitimler başlayana kadar olan süre zarfında eğitmen ve eğitim içerikleriyle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.