Daha iyi kullanıcı deneyimi için lütfen telefonunuzu dik konuma getirin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun bir biçimde “www.hayatakarisankadinlar.com”a (Web Sitesi) katılımınız, ayrıca web sitesi kapsamında katılacağınız çevrimiçi etkinlikler esnasında oluşacak kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz etkinlik katılımcılarımıza bilgi vermek amacıyla “Kiraz Halkla İlişkiler Turizm Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.” (“Veri Sorumlusu”) olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE AMAÇLARI
Katılımcı Kaydına İlişkin,
Web Sitesine kayıt olmak için giriş yaptığınızda, Veri Sorumlusu olarak hukuki sorumluluğumuzu yerine getirmek, kimliğinizi belirlemek ve başvurunuzu değerlendirmek, Web Sitesi için erişim yetkilerinin yürütülmesi ve katılımcı sürecinin tamamlanması, ayrıca Web Sitesi kapsamında yürütülecek etkinlikler için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetimi sağlamak adına kayıt sistemimize aşağıdaki bilgileriniz işlenmektedir;

Ad (zorunlu)
Soyad (zorunlu)
Kullanıcı Adı (zorunlu)
Elektronik Posta Adresi (zorunlu)
Cep Telefonu (zorunlu)
Yaş Aralığı (zorunlu)
Eğitim Durumu (zorunlu)
Mezun Olduğu Okul Bilgisi (zorunlu)
Yaşadığı Şehir (zorunlu)
Linkedin Profili (zorunlu değil)
Eğitim Modülü Tercihi (zorunlu)
Takip Edilen Kaynak ve Kurum Bilgileri (zorunlu)
İlgili Alanda Çalışılan Süre Bilgisi (zorunlu)
İlgili Alanda Yapılan Çalışma (zorunlu değil)
Eğime Katılma Nedeni (zorunlu)
Platforma Nereden Ulaştıkları Bilgisi (zorunlu)

Çevrimiçi Toplantılara İlişkin Olarak;
Web Sitesi içindeki çevrimiçi toplantılar için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden hizmet almaktadır. Bu durumda eğitime/etkinliğe Zoom üzerinden katıldığınız için Zoom veri sorumlusudur ve Zoom’un gizlilik ve kişisel veriler politikasını (https://explore.zoom.us/tr/candidate-privacy-statement/) incelemenizi öneririz. İlgili eğitim sadece Web Sitesine kabul edilmiş kadınlara yönelik olup, dışarıdan katılımların uygun olmayacağını belirtmek isteriz. Eğitimlere katılırken adınız, soyadınız ve e-mail adresinizi doğru bir şekilde belirtmeniz önemli olacaktır. Eğer bu bilgileri Zoom ile paylaşmak istemiyorsanız, Zoom üzerinden yapılan çevrimiçi eğitime katılmamanızı öneririz. Eğitim için Zoom bağlantı linkine tıklamanız halinde, Zoom tarafından kendi belirleyebildiğiniz seçenekleri çerçevesinde Zoom’un kendi politikası çerçevesinde (yukarda yer alan linkten erişebilirsiniz) çerezler de kullanabilecektir. Eğitimler platform çerçevesinde video kaydı altına alınacaktır. Zoom’a ilişkin sorularınızı ve taleplerinizi lütfen Zoom’a iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarda açıklanan kişisel verileriniz, Web Sitesi başvurusu esnasında alınmakta kaydedilmekte veya ayrıca Web Sitesi içinde alacağınız eğitimler kapsamında kaydedilmektedir. Söz konusu verileriniz bahse konu amaçlar çerçevesinde Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz önce değerlendirilmekte, daha sonra belirlemiş olduğunuz kullanıcı adınız ve şifrenizin Web Sitesi kapsamındaki çevrimiçi eğitimler başta olmak üzere diğer tüm faaliyet kapsamında bilgilendirme başta olmak üzere işleyişin yürütülmesi adına kullanılmaktadır.

Ayrıca çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, muhasebeci, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

KANUN’A DAYALI HAKLARINIZ

Bu kapsamda siz değerli katılımcılarımızın uygun gördükleri takdirde Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre Sayın Veri Sahipleri;

a- Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b-İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme
c-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d-Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
e-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
f-İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g-Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahipsiniz.

BAŞVURU USULÜ
Kanun ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talepler, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte,

a- Yazılı ve ıslak imzalı olarak “Halaskargazi mahallesi Süleyman Nazif sokak No:3 D:6 Nişantaşı / Şişli adresine veya;

b- Güvenli elektronik imza, mobil imza ile “[email protected]” elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilecektir. Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Siz değerli hastalarımızdan gelecek aşağıda yer alan talepleri içeren Türkçe yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde e-posta veya fiziksel mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. İlgili cevabın hazırlanmasında yapılan işlemlerin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde ilgili maliyet başvurandan talep edilecektir.

Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte; başvuranın

a) Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
e) Talep Konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacak olup başvuruya ilişkin cevaplamalar KVKK tarafından yayınlanan tebliğ kapsamında ücretlendirilecektir.